Ivetofta Hembygdsförening

Historik om våra skolor i Bromölla kommun…

Ivetofta skolor

Några viktiga årtal:
1820
Ivetofta Sockenstämma sammanträdde och beslöt om en bättre samordnad barnundervisning.
Samt att bl.a. anställa tre skolmästare för Ivetofta, Grödby och Edenryd.

1842 beslöt Sveriges riksdag: att minst en skola skulle inrättas i varje församling och att alla barn skulle fås undervisning. Den första Folkskolestadgan var ett faktum.


Bromölla första skola 1846.

1846
Det första skolhuset inköptes av dåvarande kyrkoherden. Huset låg vid Alviken. Kostnad ca 1000 R:dr eller 1500 kr. Här hade tidigare funnits ett bränneri.

1902 skolan.

1902
Kyrkoherde Alfred Jakobsson föreslog år 1900 att en ny skola skall ersätta den äldre byggnaden från 1846. 1902 års skola uppfördes till en kostnad av ca 10 000 kr.

1912 skolan

1912
1911 beslöt kyrkostämman att uppföra en ny skola i Ivetofta kyrkby. Skolhuset blev färdigt 1912 och kostnaden uppgick till 60 000 kr. Det kämpades intensivt om `palatset` som ansågs var lyxigt och onödigt dyrbart med sina trappgavlar.

1947
I december 1945 fanns det ca 400 barn mellan 7 och 14 år i Bromölla köping och det var nödvändigt att bygga fler skolor. Den Gula Skolan uppfördes och blev klar 1947. Den kostade ca 800 000 kr.

Skoltandvård inrättades. Birkenhauer hette tandläkaren.
1967 inrättades skolmåltid efter avtal med KBS.

1970-talet
Ny högstadieskola i Alviken 1974. Kostnad ca 5,4 miljoner samt byggs en ny låg- mellanstadieskola i Dalaområdet.
1980-talet
En andra högstadieskola Dalaskolan med två paralleller.
Elevantalet var hela ca 1750 barn. Kostnad ca 6 miljoner.

Valje skola.
Byggnadsår: 1916. Byggmästare Alfred Nilsson i Edenryd.

Valje skola.

Dåvarande ägarna av Vidriksberg fröknarna Kerstin, Elna och Maria Nilsson skänkte 1905 mark till en skoltomt om 2190 kvm.
Ett villkor var att den skulle heta Vidriksbergs skola. Man tog emot även emot barn från Edenryd, Grödby och Valje-andra sidan Sissebäck.
Tillbyggnad: 1965 ca, Samlingssal, inrättande av bibliotek i källarplan.

Lärare/lärarinnor bl.a.: Märta Haraldsson(Ljunggren),
Upphörde: Undervisningen upphörde 1967. Ivetofta landskommun gick då ihop med Bromölla, dåvarande köping.

Övrigt: Prosten Sjöberger som 1813 var ägare av Vidriksberg, erbjöd sig att skänka mark till ett skolbygge. En fond skapades för ett sådant skolbygge. Den platsen låg vid avtagsvägen mot Grödby. Det blev av olika skäl försenat i 103 år.

 

Gualövs skola.

Byggnadsår: 1860 (första skolan-byggdes till 1864 bredvid kyrkan mot Sjögård), Överblivet virke användes till att bygga fattighuset.

Gualövs skola.

Bilden: Nästa skolbyggnad uppfördes 1875(kostnad 1898 Rdr),

Nuvarande skola:
Uppfördes1914, kompletterad i början på 1970-talet med bl.a. en idrottshall på 223 kvm.
Lärare/lärarinnor bl.a.: Ola Jönsson(första läraren), Haggård, Norrgård, Sven Nilsson, Kersti Svensson, Jöns Persson, Edvin Nyberg, Ester Andersson, Sten Wellrup, Stina Ek
Skolvaktmästare: Toft(kallades Poker), bodde i källaren.

Övrigt: I begynnelsen fick barnen från Möllehusen vintertid inrymmas i ett rum på Skräbö mölla för att få undervisning.

Gustavs skola i Åby
Byggnadsår: Skolundervisningen började 1852.
Skolan är en donation av greve Gustav Flemming, Årup.

Gustavs skola i Åby

Ursprungligen en privatskola för torpare- och statarbarnen på Årup gods. Alla kostnader bl.a. avlöningen av lärarpersonal erlades ända fram till 1922 av fideikommissarien på godset. Kommunen övertog då ansvaret för skolan.
Fungerade som både goss- och flickskola. Gossarna undervisades av folkskollärare och flickorna av småskollärarinna. Förekom barnbespisning ända fram till 1907.
Skolhuset och även alla inventarier skänktes av G Flemming till församlingen. Undervisningen lades ner 1938.
Lärare/lärarinnor bl.a: Jon Ekelund, Vilhelmina Wittlander, Gustav Ekelund,
Upphörde: Undervisningen upphörde 1938. Elevantalet minskade betydligt och barnen fick gå i Edenryds skola i stället.
Övrigt: Byggnaden finns kvar och fungerar som privatbostad.

Edenryds skola
Byggnadsår: 1867.
Småskolehuset byggdes 1914.

Edenryd första skola


Ny folkskolebyggnad uppfördes 1939 (kostnad 150 000:-). Skolan blev färdig 1940.
Nuvarande skola: Kompletterad i början på 1970-talet med bl.a. en idrottshall.
Lärare/lärarinnor bl.a:
Övrigt: I begynnelsen fick barnen undervisning i ett hyrt rum Gästgivargården

 

Råby skola
Byggnadsår: Beslöt sockenstämman 30 juli 1855 att bygga en skola i Råby och en i Grödby. Kostnaden för första skolan i Råby var 1800 Rdr.

Råby skola

Brand: 1911 blev skolan med lärarbostaden, tre bostadshus, en lantgård, en obebyggd lantgård(Granegård), samt ekonomibyggnaden vid Erik Bondesson hem lagda i aska. Gnista från en skorsten antände ett stråtak och orsakade storbranden.

Ny skola: 1912 uppfördes nuvarande skola, som dag fungerar som Råby Bygdegård.

Lärare/lärarinnor bl.a.: Bengta Olsson, Algot Bergdahl, Tycho Sjökvist, –Folke Jakobsson
Upphörde: Undervisningen upphörde troligen hösten 1963.

Övrigt: Ivetofta landskommun gick 1967 ihop med Bromölla, dåvarande köping.

 Grödby skola
Byggnadsår: Beslöt sockenstämman 30 juli 1855 att bygga en skola i Råby och en i Grödby.

Grödby folkskola.

Kostnaden för första skolan i Grödby var 1850 Rdr. 1900 beslöt sockenstämman att bygga en ny byggnad för små- och folkskola. Barnantalet i Grödby var stort, det nämns om ca 140 barn. Skolan färdigställdes 1903.

Brand: En bister januarinatt 1924 blev skola med lärarbostad förstörda vid en häftig brand. En lärare Arthur Svensson Ewing omkom i branden. Ewing var född 1884 och efterlämnade maka o fyra söner.

Lärare/lärarinnor bl.a.: Signe Svensson, Karl Gustav Englund, Ewing, John Persson
Upphörde: Undervisningen upphörde i mitten på 70-talet. Ivetofta landskommun hade då ihop med Bromölla, dåvarande köping.
1986,beviljades rivningslov.

Peter Lennartsson