Ivetofta Hembygdsförening

Medlem/ Årsprogram

Ivetofta Hembygdsförening årsskrift ingår i medlemsavgiften och kan beställas genom att kontakta, eva.kullbergsz@gmail.com                                                              

Hämta årsprogram 2023

Som medlem får du naturligtvis årets skrift som en del av ditt medlemskap.                         Årsavgiften 130:-kronor sätts in på Bankgiro 432-2400 eller Swisha 1235161351                    Familjemedlem 70:-per år                                                                                                            Var god ange ditt namn, adress, belopp och att avgiften avser Ivetofta Hembygdsförening.

Kostnaden är 70 kronor för årets senaste skrift, övriga årsskrifterna som kostar 50 kr.  Årsskrifter finns från 1982-2018. En del äldre nummer har tyvärr tagit slut.

Sammanställning av årsskrifter 1982-2023

rev, 2023-03-13

———————————————————————————————————————————

Regler för personregister GDPR

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. GDPR ersätter PUL (personuppgiftslagen) som sedan 1998 har reglerat hur och vem som får hantera personuppgifter.

Ivetofta Hembygdsförening följer den nya lagstiftningen. Vårt medlemsregister innehåller information om namn och adress. I vissa fall även telefonnummer.

Registret används endast av Ivetofta Hembygdsförening för utskick av medlemsinformation.

Föreningen kommer inte att sälja eller på något annat sätt lämna vidare personuppgifter till någon annan intressent. I och med utträde ur föreningen kommer uppgifterna att raderas och endast finnas kvar i det som vi enligt bokföringslagen måste spara i sju år.

Mer om Enkla grunder i dataskydd

Hälsningar                                                                                                                                          Peter Lennartsson, Ivetofta hembygdsförening                                                                  Dataskyddsansvarig   2023-03-13