Ivetofta Hembygdsförening

Hantverksdagar

2014 Hantverks- och skördedagen genomfördes den 6 september på Tiansgården.

Hantverkare visade och sålde sina alster.Tunnbyringen dansade till tonerna av Tunnbybälgarna. Utställningen “Så lekte vi förr med gamla leksaker”, fick besökarna att minnas tillbaka med glädje. Till förtärning fanns kaffe med hembakat bröd.

Edenryds Gårdsbutik - Gårdsnära gårdsbutik med b.la. egna produkter av pumpor och grönsaker.

Edenryds Gårdsbutik – Gårdsnära
gårdsbutik med b.la. egna produkter av pumpor och grönsaker

Hantverks- och skördedag den 7 september 2013                                                                     Den första lördagen i september genomfördes årets hantverks- och skördedag. Ca 250 besökande kom till Tiansgården i det vackra vädret. Dagen inleddes kl. 13.00 med tröskning på gammalt vis. Inbjudna hantverkare visade upp och sålde sina alster. Tunnbyringen dansade ochTunnbybälgarna stod för sång- och musikunderhållningen.

Tiansgårdens museum var öppet. Dessutom visades årets temautställning ”Kuddar och
nåldynor.” Besökarna kunde även ta del av bilder, kartor och förteckning över boende i Bromölla med omnejd på 1940-talet. Det fanns också en del bilder från föreningens senaste
arrangemang samt en utställning av gamla foton.
Under hela eftermiddagen kunde man köpa varm korv och kaffe med hembakade kakor.

Hantverks- och skördedag den 1 september 2012
Årets hantverks- och skördedag genomfördes traditionsenligt den första lördagen i september.
Drygt 200 personer lockades att besöka Tiansgården i det vackra vädret. Kl. 13.00 började
dagen med tröskning på gammalt vis. Inbjudna hantverkare visade upp och sålde sina alster. I
trädgården fanns såväl kaniner som får, de senare klipptes under eftermiddagen. Tunnbyringen dansade och Tunnbybälgarna stod för sång- och musikunderhållningen.
Tiansgårdens museum var öppet. Dessutom fanns årets temautställning ”Hemslöjd i våra
hjärtan” uppsatt. Besökarna kunde även ta del av bilder, kartor och förteckning över boende i
Bromölla med omnejd på 1940-talet. Det fanns också en del bilder från föreningens senaste
arrangemang samt en utställning av gamla foton.
Under hela eftermiddagen kunde man köpa varm korv och kaffe med hembakade kakor.

Hantverks- och skördedag den 3 september 2011
Den första lördagen i september genomfördes traditionsenligt årets hantverks- och skördedag.
Vädret solade upp och blev vackert, vilket säkert bidrog till en rekordpublik på ca 250 personer.
Programmet inleddes kl. 13.00 med tröskning på gammalt vis. I år användes den s.k.
”piggatröskan”. Inbjudna hantverkare visade upp och sålde sina alster. Intresserade besökare
kunde dessutom titta på fårklippning, se hur man flätar korgar och hur det går till att göra
luffarslöjd samt hur man bereder lin. Tunnbyringen dansade och Tunnbybälgarna stod för sång och musikunderhållningen.
Inomhus var muséet öppet. Besökarna kunde även titta på årets temautställning ”Sjalar och
sjaletter” samt ta del av bilder, kartor och förteckning över boende i Bromölla med omnejd på
1940-talet. Det fanns också en del bilder från föreningens senaste arrangemang.
Under hela eftermiddagen kunde den som var hungrig njuta av varm korv. Även kaffe med
hembakade kakor serverades såväl inomhus i storstugan eller ute i trädgården.

Hantverks- och skördedag den 4 september 2010
Hantverks- och skördedagen genomfördes traditionsenligt på Tians gård den första lördagen i
september. Vädret var vackert och ca 150 deltagare besökte arrangemanget. Programmet
inleddes kl. 13.00 med tröskning på gammalt vis. Inbjudna hantverkare visade upp och sålde
sina alster. Intresserade besökare kunde bl. a. ta del av linberedning. Nytt för året var
fårklippning. En del passade på att klappa fåren och deras bräkande utgjorde ett hemtrevligt
inslag under dagen. Tunnbyringen och Tunnbybälgarna stod för underhållningen. Inomhus var
museet öppet och besökarna kunde även titta på utställningarna av ”bonader och monogram”
samt kartor och förteckningar över boende i samhället på 1940-talet. Under hela eftermiddagen serverades kaffe och hembakade kakor.

Hantverks- och skördedag den 5 september 2009
Lördagen den 5 september var det dags för årets hantverks- och skördedag. Dagen inleddes
med tröskning på gammalt vis. Tolv olika hantverkare deltog, visade och sålde sina alster.
Tunnbyringen dansade samt berättade om sina dräkter och Tunnbybälgarna underhöll med
uppskattad sång och musik.

Hantverks- och skördedag den 30 augusti 2008
Den sista lördagen i augusti arrangerades för första gången en hantverks- och skördedag på
Tiansgården. Hela trädgården fylldes av aktiviteter medan solen strålade från en klarblå
himmel. Den gamla tröskan från Åby var uppriggad. Den drogs igång och man visade hur
tröskning på gammalt vis gick till. Många hantverkare visade och sålde sina alster.
Tunnbyringens folkdansare hade dansuppvisning.