Ivetofta Hembygdsförening

Våra museum

               Välkommen till Brukshusen i Bromölla
Bussbesök lanthandel 2003 (3)

Arbetarbostad

Arbetarbostad som det såg ut på 1920-30 talet.Med bland annat vedspis i köket, kristallmottagare och utdragssoffa. Det var bruket -Ivöverken som uppförde husen längs Bromöllas äldsta gata.

Leos Lanthandel

Ett unikt lanthandelsmuseum. Inredningen som är från 1850-talet. Sockertoppar trängs med kaffekvarn, glas, porslin, hattar, lampor, skor, kläder m.m.

Finns på Bruksgatan 17-19

Brukshusens historia

1887 då Dr.Nielsen började bryta kalk på Ivö lades grunden till IFÖ-verken.

1901 ombildades bruket med ingenjör Hermansen i ledningen och fick namnet  IFÖ Kaolinbruk. Bruket växte och anställde flera arbetare som behövde bostäder. Vid den här tiden bodde ca 400 personer i Bromölla och trångboddheten var stor, ökningen av invånarantalet gjorde att det omkring 1905 blev aktuellt med byggnation av bostäder till arbetarna.

Fru Hermansen hade låtit bygga ett båtmanshus på sin gård i Småland efter ritning utförda av Hermansens alltiallo NJ.Iden. När fru Hermansen visade ritningarna för sin man skall han på sitt spontana sätt utropat “Sådana ska vi bygga i Bromölla, så arbetarna får någonstans att bo “Hermansen kom härigenom att fatta ett för sin tid mycket framsynt beslut, att bygga enfamiljshus vid en tidpunkt då brukshus vanligen byggdes som flerfamiljslängor.Båtmanshus broschyrr

1905-1907 uppfördes tjugo enfamiljshus vid Bruksgatan och Tunnbygatan. Husen byggdes av liggande timmer, som målades rött. snickerierna målades ljusa och taken kläddes med papp som snart fick enkupiga cementpannor.Microsoft Word - bild 308.doc

Under första världskriget reveterades husen d.v.s. kläddes med kalkputs, som armerades med vassmatta.Bostadsytan ca 65 kvm fördelade på två rum och kök i bottenvåningen samt kammare, hall och vindsutrymmen i övervåningen. Till varje hus hörde en trädgård på upp till 1000 kvm som utnyttjades för trädgårdsodling. Här fanns också ett uthus som inrymde kol- och vedförråd, hemlighus och ibland även stia för grisen. Vatten hämtade man i de gemensamma brunnarna, en på Bruksgatan mellan husen16-18,  och en vid Hermansens gatan mellan Tunnbygatan och Bruksgatan. I närheten av den sistnämnda brunnen uppfördes en tvättstuga. De åtta bevarade brukshusen utgör en sällsynt samlad och välbevarad miljö med stort kulturhistoriskt värde.

                Välkommen till Tians gård i Bromölla

Tians gård belägen vid Tians väg i Bromölla. En 1700-talsgård med hembygdsmuseum.

  Museum med:                                                                                                                                     “Så lekte vi förr med gamla leksaker” och “Där kvinnan särkilt lyfts fram”

                    

Visning av gården kan ske efter överenskommelse.                                                                            Att hyra hela Tiansgården eller någon av salarna för olika arrangemang.

Historik

Tians gård flyttades till sin nuvarande plats 1849 i samband med laga skifte genomfördes i Ivetofta by. Tre av gårdarna på nr: 10 utflyttades, varav Tians gård är den enda idag bevarade. Från början var gården helt kringbyggd, men endast boningsdelen och norra vinkelbyggnaden har bevarats.

På en sten i muren mot Tians väg är inhugget U. B 1849 OWSKOD.

U.B1849 Tiansgården (2)

Vilket kan tydas till: Upp Byggd 1849 av Ola Westesson : Kersti Olasdotter som bodde och brukade gården fram till 1881. I gårdens inre kammare finns ett foto av Ola och Kersti med sin fem söner. 1881 blev greve Trolle Wachtmeister ägare till gården. Under många år drevs den sedan av många arrendatorer.

1940 inköpte Iföverken gården. Företaget ansåg sig behöva mark till framtida bebyggelse med anledning av industrins omfattande expansion.

på 1950-talet bildades en stiftelse av många föreningar för fritidsaktiviteter och gården fick namnet Tians gård.

1994 inträder Ivetofta Hembygdsförening som stiftare till Tians gård tillsammans med Tunnbyringen och Bromölla kommun. Stiftarna använder gården till olika aktiviteter. Även andra föreningar och privatpersoner kan hyra vissa lokaler för olika sammankomster m.m.

Tians gård kapellet

Tians gård inrymmer även ett litet trevligt kapell, som en gång var en potatiskällare. 2001 invigdes hembygdsmuseet på Tians gård. Ett museum där kvinna särskilt lyfts fram.

Våra  Museer                                                      

1985 överlåter Bromölla kommun två ” Brukhus ” till Ivetofta Hembygdsförening att disponera. Ett av husen blev föreningens klubblokal,  det andra huset inreddes till museum  “Ett arbetarhem från 1920-30-talet”.

 

Brukshusen är öppna lördagar 13/6- 22/8 2020 kl. 11.00-14.00.

Visning  av Tians gård och Brukshusen.        

Marita Johansson, tel 0456- 287 72                                                                                                      Ann-Christine Johnsson, 0456-228 82, 0704-60 40 62

Är du intresserad av bygden så är du välkommen som medlem i Ivetofta Hembygdsförening.

Årsavgiften för 2020 är 130: – per medlem inkl. årsboken.                                                  Familjemedlem 70: – per år.                                                                                                                Bankgiro 432-2400.    

Kontakta: Eva Szilagyi, 0702-85 98 29                                                                    eva.kullbergsz@gmail.com

www.ivetoftahembygd.se

rev, 2020-06-14