Ivetofta Hembygdsförening

Kontakt 2022

Adressuppgifter:

Ivetofta hembygdsförening
c/o Bo Ferm,
Håkanrydsvägen 159-5,
295 91 BROMÖLLA

Kontaktuppgifter:
Organisationsnummer: 838202-0587
info@ivetoftahembygd.se
ordf@ivetoftahembygd.se

Styrelsen 2022
Ordförande/Sekreterare Bo Ferm
tel 0456-288 38 alt. 070-520 37 12,                                                                    boferm46@gmail.com

Vice ordförande/Vice sekreterare: Peter Lennartsson,
0730- 83 25 06    lennartsson.peter@gmail.com

Kassör: Eva Szilagyi, 0702-85 98 29                                                                  eva.kullbergsz@gmail.com

Styrelseledamöter:

Christine Holst,  0708-50 25 22                                                                                   kickiholst@telia.com

Willy Gustavsson 0706426071,                                                                          willy.gustafsson@outlook.com

Per Erik Persson, 044-544 65, 0709-50 11 04                                                              tosteberga70@bredband.net

Ann-Christine Johnsson, 0456-228 82, 0704-60 40 62

Suppleanter:
Hans E Andersson, 044-510 11

Pär Nöbbelin, 0456-228 01,                                                                                   par.nobbelin@spray.se                                                                                                     

Annika Strand

Kontaktpersoner för Brukshusen, museerna, studiebesök, vård av äldre föremål.                  Marita Johansson, tel 0456- 287 72                                                         marita.i.johansson@gmail.com                                                                                                   Ann-Christine Johnsson, 0456-228 82, 0704-60 40 62

Årsskriftkommittén 2022: Peter Lennartsson(s.k.)                                                                     Pär Nöbbelin, Per Erik Persson, Christine Holst. Willy Gustavsson, Sandor Szilagyi samt Bo ferm 

Lotteriansvarig: Per Erik Persson, 0709-50 11 04

Fikaansvarig: Ann-Christine Johnsson, 0456-228 82, 0704-60 40 62

Bli Medlem

Ivetofta Hembygdsförening årsskrift ingår i medlemsavgiften och kan beställas genom att kontakta eva.kullbergsz@gmail.com

Som medlem får du naturligtvis årets skrift som en del av ditt medlemskap.                         Årsavgiften 130:-kronor sätts in på Bankgiro 432-2400 eller Swish 1235161351                      Familjemedlem 70:-per år                                                                                                             Var god ange ditt namn, adress, belopp och att avgiften avser Ivetofta Hembygdsförening.

Kostnaden är 70 kr för årets senaste skrift, övriga årsskrifterna som kostar 50 kr.            Årsskrifter finns från 1982-2022. En del äldre nummer har tyvärr tagit slut.

rev, 2022-04-07

——————————————————-
Det är möjligt att hyra hela Tiansgården eller någon av salarna för olika arrangemang.              Vid hyra av Tiansgården ring Bosse tel 0456-288 38 alt. 070-520 37 12

 

Se lokalerna…