Ivetofta Hembygdsförening

Vi firar Folkskolan 175 år…

Söndagen den 19 november firade vi Folkskolan 175 år.

Hembygdsföreningen hade med anledning av detta jubileum anordnat ett arrangemang. Söndagen den 19 november blev stora salen i Tiansgården glädjande nog helt fullsatt.

Bror Berg och Mats Thell berättar skolminnen från sin ungdom

1842 beslutade Sveriges riksdag om att allmän folkskola skulle införas, varvid det krävdes av alla Sveriges socknar på landsbygden och församlingar i städerna att de inom fem år skulle ordna skollokaler, anställa lärare och ordna läraranstalter.

En mindre utställning med massor av gamla skolföremål såsom kateder, skolbänkar, böcker, kulram, foton, skolplanscher, kläder, tidskrifter mm. hade ställts ut i Tiansgården. Vidare hade vi engagerat personer som gått sin folkskola i de gamla byskolorna och att personerna fritt fick berätta några av sina skolminnen.

Verner Oskarsson om Grödby-, Bert Nolin om Råby-, Bror Berg om Edenryd o Åby-, Lenalis Trulsvik om Gualöv-, Mats Tell om Valje- samt Ulla Britta Valdemarsson om Ivetofta skola skildrade lätt och roande om sin skolgång. Lars Ferm skildrade skickligt hur reformer och nya läroplaner påverkat folkskolans utveckling.

Peter Lennartsson hade med undertecknads hjälp framställt presentations program i Power Point. Viktiga årtal, skolbyggen, händelser, personer, beslut mm. hade plockats fram ur gömmorna.

Ett digert material om våra skolor som folkskoläraren John Persson sammanställt 1946, har utgjort ett viktigt underlag. Vi har omarbetat denna i en ny digital version och kommer på så sätt att bli mer tillgänglig för alla.

Några skolklasser passade på att göra studiebesök av utställningen i Tiansgården.

Vandringsutställningen `En Sagolik Skola` hade flera av oss besökt, den hade pågått sedan mitten av oktober på Regionmuseet i Kristianstad.

Mer historik om våra skolor…

Text: Bosse Ferm