Ivetofta Hembygdsförening

Ivetofta Hembygdsförening väcker sitt kulturarv

Genom att resa bygga upp ett minnesmärke på platsen som var upphovet till att namnet Bromölla kom till, som var en gård med vattenkvarn och sågverksrörelse.

Namnet Bromölla kommer från ”Bromölla”, en kvarn som låg vid en numera torrlagd å vid platsen för det nuvarande samhället. Det var en obetydligt bondby fram till slutet av 1800-talet, när man började bryta kaolin på Ivöklack. Kvarnen revs 1874 medan bostadshuset brann ned 1911.

lars ferm har använt sin fantasi och försökt få ihop något med den information som finns om bromölla kvarn.

Lars Ferm har använt sin fantasi och försökt få ihop något med den information som finns om bromölla kvarn.

Gården/kvarnen omnämns första gången år 1460 för 555 år sedan, av ärkebiskopen Tuo från Åhus som skrev ett brev till Christiern van Hafr på Elleholms slott och framför bl.a. i svensk översättning: “Låt även hämta 4 pund mjöl i Bromölla.

Den här fina kvarnstenen finns med i utformningen av minnesmärket för Bro-möllan.

Den här fina kvarnstenen finns med i utformningen av minnesmärket för Kvarnen Bromölla.

I övrigt så får helhetsutformningen bli en överraskning vid avtäckningen som sker den                     13 september på själva Europeiska kulturarvsdagen.

Platsen för minnesmärket blir i Skräbeåns gamla fåra ca 60 m söder om Ågatan. Där låg kvarnen Bromölla  en gång i tiden. Mer detaljerat program kommer framöver.

Text: Peter Lennartsson, Bo Ferm                                                                                               Bilder:  Lars Ferm, Bo Ferm      20150613