Ivetofta Hembygdsförening

Hjärta & smärta i Tiansgården

Hjärtspecialisten Thomas Petterssons föreläsning varvades sång och musik tillsammans med Dönabergamusikern Ingemar Nilssons, Thomas bidrog också med skön kompletterande pianomusik.
Publiken fick nya lärdomar om våra vanligaste hjärt-/kärlsjukdomar och olika symtom/behandlingar som många gånger kan skilja mellan män och kvinnor.
Åderförkalningsproccens olika steg…
En focuserad Thomas Pettersson , då lyssnar alla…

Dönabergamusikern Ingemar Nilssons inleder föreläsningen med håll mitt hjärta…


Avslutningsbilden till publiken, njut av livet…

“Hjärta & smärta” var temat när Bluesdoktorn Thomas Pettersson och hans gode vän Ingemar Nilsson, besökte Ivetofta Hembygdsförenings medlemsmöte på Tiansgården söndagen 18 september.

Hjärtspecialisten Thomas Petterssons föreläsning varvades sång och musik tillsammans med Dönabergamusikern Ingemar Nilssons, Thomas bidrog också med skön kompletterande pianomusik.

Publiken fick nya lärdomar om våra vanligaste hjärt-/kärlsjukdomar och olika symtom/behandlingar som många gånger kan skilja mellan män och kvinnor.

Detta gäller både synsätt och behandlingsmetoder. Exempelvis kan en patient med svår hjärtinfarkt, som fått en adekvat behandling, skrivas ut från sjukhuset efter några dagars vård, medan det vid hjärtsvikt, kan behövas mera vila och längre vårdtid. Högt blodtryck är något som skadar kärlväggarna, viktigt kolla upp.

– När det gäller bröstsmärtor, då är det direkt in till sjukhuset. Gärna med ambulans, tjabba inte med SOS. Ambulansen är inte bara ett fordon, är sjukhusets förlängda arm, betonar Thomas starkt till publiken.

Thomas berättar också att människan är en helhet inte bara ett hjärta, man är inte bara ett kolesterol, man är inte bara en tarm, man är en helhet och vi förstår bara en bråkdel av detta, just nu.

Kaffe serverades och publiken fick ställa frågor kring egna och andras hjärtbesvär under eftermiddagen.

Peter Lennartsson 18 september 2022