Ivetofta Hembygdsförening

Informationstavla om Håkanryds tegelbruk på plats…

Nu finns en informationstavla om platsen där Håkanryds tegelbruk startade upp 1764 som ägdes av baron Gabriel Sparre på Ljungby gård.
Till höger övre bild, arrendatorn Per Axelsson samt Bo Ferm samt nedre bild Willy Gustavsson.

Lars Ferm är konstnären f.d. Bromöllabo som har skissat och färglagt skylten.
Ivetofta Hembygdsförening fick ju ett bidrag från “Elvisfonden” till att plocka fram o sätta upp en informationstavla om det i senare halvan av 1800-talet nedlagda tegelbruket i Håkanryd. Skylten är nu på plats med lyckat resultat.


Skylten är placerad intill cykelvägen mellan Håkanryd och Ynde.