Ivetofta Hembygdsförening

Ivetofta hembygdsförenings årsmöte 2021.


Söndagen den 4 juli 2021 genomfördes föreningens sitt årsmöte utomhus i Tiansgårdens grönskande trädgård.

Årsmötet skulle egentligen ha hållits den 21 mars, men fick p.g.a. pandemin Conve-19 ställas in.

I skuggan av ett bigarråträd, några buskar och i behaglig temperatur om 27 grader gick man igenom verksamhetsberättelsen, program, ekonomi och valärenden i snabb takt.  

De av årsmötet utsedda mötesfunktionärer agerade som vanligt med stor rutin och pondus. Ordföranden Bengt Nilsson svingade elegant klubban och sekreteraren Bo Ferm antecknade protokollet med snabbhet och stil.

Bosse Ferm omvaldes som ordförande på 1 år.

Ann-Christine Jonsson, Kicki Holst och omvaldes som ledamöter på 2 år. Till nyval 2 år valdes Willy Gustavsson

Till suppleanter i styrelsen omvaldes Hans Erik Andersson, Pär Nöbbelin och Annika Strand (nyval). Kvarstående i styrelsen är Peter Lennartsson, Eva Szilagyi Kullberg.

Bengan från Tosteberga rundade av årsmötet med trevlig allsång samt en och annan rolig historia kopplat till låtarna som spelades upp.

Peter Lennartsson 2021-07-05