Ivetofta Hembygdsförening

Historiskt årsmöte utomhus i Ivetofta Hembygdsförening.


Söndagen den 28 juni genomfördes föreningens årsmöte utomhus i Tiansgårdens lummiga trädgård.


Årsmötet skulle egentligen ha hållits den 22 mars, men fick p.g.a. pandemin
Conve-19 ställas in.

I skuggan av ett bigarråträd, några buskar och i behaglig temperatur om 26 grader C gick verksamhetsberättelsen, program, ekonomi och valärenden i snabb takt. De av årsmötet utsedda mötesfunktionärer agerade som vanligt med stor rutin och pondus. Ordföranden Bror Berg svingade elegant klubban och sekreteraren Bengt Nilsson skrev protokollet med snabbhet och stil.

Bosse Ferm omvaldes som ordförande på 1 år.
Peter Lennartsson, Eva Kullberg Szilagyi och Per Erik Persson omvaldes som ledamöter på 2 år.

Till suppleanter i styrelsen omvaldes Hans Erik Andersson, Pär Nöbbelin och Willy Gustavsson (nyval). Kvarstående i styrelsen är Kicki Holst, Ann Christine Jonsson och Christina Persson.