Ivetofta Hembygdsförening

Nya regler för personregister GDPR.

 Nya regler för personregister

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. GDPR ersätter PUL (personuppgiftslagen) som sedan 1998 har reglerat hur och vem som får hantera personuppgifter.

Ivetofta Hembygdsförening följer den nya lagstiftningen. Vårt medlemsregister innehåller information om namn och adress. I vissa fall även telefonnummer.

Registret används endast av Ivetofta Hembygdsförening för utskick av medlemsinformation.

Föreningen kommer inte att sälja eller på något annat sätt lämna vidare personuppgifter till någon annan intressent. I och med utträde ur föreningen kommer uppgifterna att raderas och endast finnas kvar i det som vi enligt bokföringslagen måste spara i sju år.

Mer om Enkla grunder i dataskydd

Hälsningar                                                                                                                                          Peter Lennartsson, Ivetofta hembygdsförening                                                                  Dataskyddsansvarig   2018-05-24