Ivetofta Hembygdsförening

Efterlysning…. Vi tar tacksamt emot din historia…publicering till årsskrift 2018 är god…

Central Bromölla 1957…

Bilder och fotografier utgör ovärderliga tidsdokument. Det ger oss inte bara ansikten på personer som har bott och verkat i vår hembygd för länge sedan, utan också visar hur de levde, arbetade och hur kläder och mode såg ut i deras tidsperiod.

Kanske du har skatter av fotografier, dokument som ligger i kartonger och lådor hemma hos dig. Eller du vill berätta om något, hör av dig eller ring så kan vi hjälpa till.

Kontakta: Årsskriftskommittén
Peter Lennartsson 0730- 83 25 06 lennartsson.peter@gmail.com

Bengt Nilsson 0456 287 72            vibybengt@gmail.com                                                             Pär Nöbbelin, 0456-228 01            par.nobbelin@spray.se                                                           Per Erik Persson, 0709-50 11 04,  tosteberga70@bredband.net                                                   Åke Malmgren 073- 1586 137       ake.malmgren@live.se                                                             Christine Holst,  0708-50 25 22     kickiholst@telia.com