Ivetofta Hembygdsförening

Byvandring i Grevens landskap

HISTORIEN OM GREVENS LANDSKAP
Lördagen den 28 maj, kl.14.00 .                                                                                                   Samling vid Årups slott. MedeverkandeLena-Lis Trulsvik, Willy Gustavsson m.fl. berättar om Årup och landskapet. 
Korvgrillning. (hjortkött) från Tr. Ljungbys viltbod)                                                                         Parkering sker på anvisad plats.
Alla är Välkomna…

Huvudbyggnaden är av sten med torn och två flyglar. Den uppfördes av Carl Axel Trolle-Wachtmeister, förutom flyglarna som är av äldre datum.

Huvudbyggnaden är av sten med torn och två flyglar. Den uppfördes av Carl Axel Trolle-Wachtmeister, förutom flyglarna som är av äldre datum.