Ivetofta Hembygdsförening

Kontakt 2020

Adressuppgifter:

Ivetofta hembygdsförening
c/o Bo Ferm,
Håkanrydsvägen 159-5,
295 91 BROMÖLLA

Kontaktuppgifter:
Organisationsnummer: 838202-0587
info@ivetoftahembygd.se
ordf@ivetoftahembygd.se

Styrelsen 2020
Ordförande/Sekreterare Bo Ferm
tel 0456-288 38 alt. 070-520 37 12,                                                                    bosse.ferm@tele2.se

Vice ordförande/Vice sekreterare: Peter Lennartsson,
0730- 83 25 06    lennartsson.peter@gmail.com

Kassör: Eva Szilagyi, 0702-85 98 29                                                                  eva.kullbergsz@gmail.com

Styrelseledamöter:

Christine Holst,  0708-50 25 22                                                                                   kickiholst@telia.com

Christina Persson, 0721870093                                                                    christina.persson@alternativetibromolla.se,

Per Erik Persson, 044-544 65, 0709-50 11 04                                                              tosteberga70@bredband.net

Ann-Christine Johnsson, 0456-228 82, 0704-60 40 62

Suppleanter:
Hans E Andersson, 044-510 11

Pär Nöbbelin, 0456-228 01,                                                                                   par.nobbelin@spray.se                                                                                                     

Willy Gustavsson 0706426071

Kontaktpersoner för Brukshusen, museerna, studiebesök, vård av äldre föremål.                  Marita Johansson, tel 0456- 287 72                                                         marita.i.johansson@gmail.com                                                                                                   Ann-Christine Johnsson, 0456-228 82, 0704-60 40 62

Årsskriftkommittén 2020: Peter Lennartsson(s.k.)                                                                     Pär Nöbbelin, Per Erik Persson, Christine Holst. Willy Gustavsson samt Bo ferm

Lotteriansvarig: Christina Persson, 0708-66 38 76, 0456-255 17

Fikaansvarig: Ann-Christine Johnsson, 0456-228 82, 0704-60 40 62

Bli Medlem

Ivetofta Hembygdsförening årsskrift ingår i medlemsavgiften och kan beställas genom att kontakta eva.kullbergsz@gmail.com

Som medlem får du naturligtvis årets skrift som en del av ditt medlemskap.                         Årsavgiften 130:-kronor sätts in på Bankgiro 432-2400 eller Swish 1235161351                      Familjemedlem 70:-per år                                                                                                             Var god ange ditt namn, adress, belopp och att avgiften avser Ivetofta Hembygdsförening.

Kostnaden är 70 kr för årets senaste skrift, övriga årsskrifterna som kostar 50 kr.            Årsskrifter finns från 1982-2019. En del äldre nummer har tyvärr tagit slut.

rev, 2020-08-05

——————————————————-
Det är möjligt att hyra hela Tiansgården eller någon av salarna för olika arrangemang.              Vid hyra av Tiansgården ring Tonny eller Ann-Christine Johnsson 0456-228 82

Tonny Jonsson 0760-933003                                                                                                      Ann-Christine Jonsson 0704-604062

Se lokalerna…