Ivetofta Hembygdsförening

Hem

Ivetofta hembygdsförening

Ivetofta hembygdsförening grundades 1981 och har idag 425 medlemmar.
Föreningen är ansluten till Sveriges hembygdsförbund, Skånes hembygdsförbund, Föreningen Humleslingan och studieförbundet ABF samt ingår i Stiftelsen Tians gård.

Tisdagsgruppen är en studiecirkel som arbetar med museivård, registrering och dokumentation av föremål samt bedriver lokalhistorisk forskning. Föreningen har sin verksamhet förlagd till Brukshusen och Tiansgården.

Årsskrifter
Som medlem får du hembygdsföreningens årsskrift utan extra kostnad
Medlemmarna i hembygdsföreningen får varje år en årsskrift. Den ingår i medlemsavgiften.
 Medlemsavgiften är 130:- per medlem och år. Familjemedlem 70:- per år.
Önskar du köpa någon årsskrift, kontakta Marita Johansson, tel 0456-287 72.

Program 2018
Det händer med Ivetofta Hembygdsförening.

Programmet finns att ladda ner som pdf.

Årsprogram Ivetofta Hembygdsförening 2018

Sevärdheter i Bromölla

LANTHANDELSMUSÉET
Bromölla fick 1992 ett unikt lanthandelsmuseum som blivit ett omtyckt turist- och utlyktsmål. ”Lanthandlaren” och dåvarande turistchefen i Bromölla Thage Leo, har samlat ihop och skänkt museet till Ivetofta hembygdsförening. Lanthandeln har öppet lördagar 11 juni-20 augusti.         I övrigt öppet för grupper efter överenskommelse. Kontakta Marita Johansson.

ARBETARMUSEET                                                                                                                    
Brukshusen i Bromölla är byggda 1905-1907. Husen är ett exempel på en för sin tid tämligen framsynt placering av arbetarbebyggelse och för ”bruket” att behålla sina arbetare. Ursprungligen fanns det 20 liknande hus och av dessa har åtta räddats åt eftervärlden. I ett av dessa har Ivetofta Hembygdsförening inrett ett arbetarhem som det såg ut på 1920-talet med bland annat vedspis i köket, kristallmottagare och utdragssoffa. Arbetarmuséet har öppet lördagar 11 juni-20 augusti. I övrigt öppet för grupper efter överenskommelse. Kontakta Marita Johansson.

TIANS GÅRD och HEMBYGDSMUSEET
Gården flyttades till sin nuvarande plats 1849 i samband med laga skifte genomfördes i Ivetofta by. Från början var gården helt kringbyggd, men i dag är endast boningsdelen och norra vinkelbyggnaden bevarade.