Ivetofta Hembygdsförening

Brukshusens sommartider lördagar 29 juni – 24 augusti mellan kl. 11.00-14.00

Extra öppet 

Extraöppet hålles på museet från den 3/7 tom 19/7 onsd, torsd, fred mellan kl. 13.00-15.00.

                                                    Alla är hjärtligt välkomna…

Lanthandel runt 1900-talet.

Del av Lanthandel och arbetarbostaden.

text/foto: peter lennartsson   rev. 20190628