Ivetofta Hembygdsförening

Årsskrift 2019 ”En tidresa i bygden” är nu utgiven…

Årets årsskrift ”En tidresa i bygden” är nu producerat och klart. Samtliga medlemmar läser just nu om fiskbilen, 3000 i Valje nöje och om Romernas lägerliv i Bromölla.m.m.

Ivetofta Hembygdsförening årsskrift ingår i medlemsavgiften och kan beställas genom att kontakta, eva.kullbergsz@gmail.com

Som medlem får du naturligtvis årets skrift som en del av ditt medlemskap. Årsavgiften 130:-kronor sätts in på Bankgiro 432-2400 . Var god ange ditt namn, adress, belopp och att avgiften avser Ivetofta Hembygdsförening.

Kostnaden är 70 kronor för årets senaste skrift, övriga årsskrifterna som kostar 50 kr.  Årsskrifter finns från 1982-2018. En del äldre nummer har tyvärr tagit slut.

Till samtliga årskrifter 1982-2019…

rev. 2019-03-10